مدرسه تبلیغات         دوره های آموزشی         ثبت نام
 
دوره زبان تخصصی تبلیغات
مدرس: دکتر محمد منصوری٬ چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۵ الی ۱۷ بعدازظهر٬ تاریخ شروع: ۹۳/۰۷/۰۲
داخلي - 1393/05/20
دوره اصول و فنون مذاکره
مدرس: کامران صحت٬ یکشنبه‌ها از ساعت ۱۷ الی ۱۹ بعدازظهر٬ تاریخ شروع: ۹۳/۰۵/۲۴
داخلي - 1393/04/30
دوره روانشناسی مخاطب و مهارتهای ارتباطی
مدرس: آرش سلطانعلی٬ شنبه‌ها از ساعت ۱۷ الی ۱۹ بعدازظهر٬ تاریخ شروع: ۹۳/۰۶/۰۸
داخلي - 1393/04/30
دوره Business Plan
مدرس: میثم شفیعی٬ دوشنبه‌ها از ساعت ۱۸ الی ۲۱ بعدازظهر٬ تاریخ شروع: ۹۳/۰۶/۰۳
داخلي - 1393/04/30
دوره سازماندهی دفاتر تبلیفاتی
مدرس: پیام بلوریان کرد٬ دوشنبه‌ها از ساعت ۱۷ الی ۲۰ بعدازظهر٬ تاریخ شروع: ۹۳/۰۶/۱۰
داخلي - 1393/04/30
تحقیقات بازار
مدرس: میثم شفیعی٬ سه‌شنبه‌ها از ساعت ۱۷ الی ۲۰ بعدازظهر٬ تاریخ شروع: ۹۳/۰۶/۱۱
داخلي - 1393/04/30
دوره ایده‌پردازی در تبلیغات
مدرس: اونیش امین‌الهی٬ سه‌شنبه‌ها از ساعت۱۷ الی ۱۹ بعدازظهر٬ تاریخ شروع: ۹۳/۰۵/۲۸
داخلي - 1393/04/30
دوره بازاریابی و فروش
مدرس: دکتر محمد بلوریان تهرانی٬ دوشنبه‌ها از ساعت ۱۷ الی ۲۰ بعدازظهر٬ تاریخ شروع: ۹۳/۰۶/۰۳
داخلي - 1393/04/30
دوره Marketing Plan
مدرس: میثم شفیعی٬ چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۸ الی ۲۱ بعدازظهر٬ تاریخ شروع: ۹۳/۰۶/۰۵
داخلي - 1393/04/30
دوره برنامه‌ریزی رسانه‌های تبلیغاتی
مدرس: فرزاد مقدم٬ شنبه‌ها از ساعت ۱۷ الی ۲۰ بعدازظهر٬ تاریخ شروع: ۹۳/۰۵/۱۸
داخلي - 1393/04/30
 
 
مدرسه هنری         دوره های آموزشی         ثبت نام
 
نشست مجدد اقتصاد هنر
طی پژوهش‌هایی که به صورت مشترک ما بین ایده و خانه هنرمندان در جریان است و با توجه به اینکه سمینار اقتصاد هنر چند هفته پیش در خانه هنرمندان توسط ایده برگزار شد٬ نشستی در پاییز ۹۳ در ادامه این سمینار و به منظور جمع‌بندی آنچه به صورت پیشنهاد و طرح عنوان شده بود٬ صورت خواهد گرفت.
داخلي - 1393/05/29
بزودی منتشر می‌شود:
انتشارات ایده در نظر دارد بزودی کتاب « مجموعه آثار بیتا وکیلی» را منتشر کند. مونوگرافی نیاز امروز هنر است. اهمیت این موضوع در آنجا نهفته که می توان رمزگشایی جریانات هنری بر ابعاد زیبایی‌شناسانه و فرهنگی کشور را شناسایی و تاثیرات جریان‌های هنری کشور را بررسی کرد. این مهم تنها می تواند در چاپ مونوگراف‌ها متجلی شود....
داخلي - 1393/05/29
بزودی منتشر می‌شود:
انتشارات ایده بزودی کتاب «۱۰ کاریکاتوریست» را منتشر خواهد کرد.این یک کتابِ تاریخ کاریکاتور نیست. یک کتاب پژوهشی هم نیست که تمام ابعاد فراز و نشیب هنر کاریکاتور را در ایران بنمایاند....
داخلي - 1393/05/29
بزودی منتشر می‌شود:
انتشارات ایده بزودی کتاب « ۱۰ طراح صحنه تئاتر» را منتشر خواهد کرد.نوشتن درباره تاریخ صحنه ایران و طراحان برتر آن٬ کاری بسیار دشوار بود. بسیار بسیار دشوارتر از آنچه در ابتدا تصور می‌شد...
داخلي - 1393/05/29
بزودی منتشر می‌شود:
انتشارات ایده بزودی کتاب « ۱۰۰ پرتره از تختی» را منتشر خواهد کرد.مجموعه ای که بهزاد شیشه‌گران از طرح‌های تختی فراهم‌ آورده با همه زیبایی٬ شکلی از‌ فروتنانه ترین بزرگداشت ها است...
داخلي - 1393/05/29
انتشارات ایده منتشر کرد: می‌توانی روی محیط دایره‌ام راه بروی
چهار سال پیش٬ دقیقا همان‌جایی که همه چیز شروع شد. یک روز خیلی اتفاقی رسیدیم به یک خانه کوچک. جایی که همیشه خوابش را می‌دیدیم!یک دنیای واقعی با آدمهای واقعی و خنده‌های واقعی. که چیزی برای معنا شدن نداشت اما فهمیدنی بود.....زهرا حیدری٬ مینا هنردوست
داخلي - 1393/05/22
انتشارات ایده منتشر کرد: مجموعه آثار نمایشگاه تصویرسازی امید
در دنیایی که آتش‌افروزان کم نیستند٬ چه بزرگ است آرمان انسان‌هایی که دل به اطفای آتش سپرده‌اند و این دلبستگی٬ چنان است که گاه موجب می شود برای نجات انسانی دیگر از میان شعله‌های آتش ٬ جان خویش را قربانی کند. به همین سبب شاعری تمام قد می‌ایستد و در برابر روح بلند امید عباسی تعظیم می‌کند. محمدرضا عبدالملکیان
داخلي - 1393/05/22
کارگاه خلاقیت تصویری
مدرس: حافظ میرآفتابی٬ دوشنبه‌ها از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر٬ تاریخ شروع: ۹۳/۰۷/۰۷
داخلي - 1393/05/22
دوره گرافیک محیطی
مدرس: حسین شیردل٬ شنبه‌ها از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر٬ تاریخ شروع: ۹۳/۰۷/۰۵
داخلي - 1393/05/22
طراحی کاراکتر
مدرس: بابک نکوئی٬ یکشنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۵ بعدازظهر٬ تاریخ شروع: ۹۳/۰۷/۰۶
داخلي - 1393/05/22